Onze producten

Overzicht

Draadloze nodes verzamelen plant- en klimaatgegevens en sturen die door naar een basisstation.
Hier worden de gegevens via het 4G netwerk naar de Phytosense cloudservice verstuurd om er verwerkt en leesbaar gepresenteerd te worden.

Typische metingen

Typische dagelijkse metingen - copy

In de ochtend komt de transpiratie op gang. Op dat moment zijn de wortels nog niet in staat om voldoende water aan te leveren en gebruikt de plant water uit de interne reserves van de stengel om de wateropname aan te vullen. Dit heeft een krimpen van de stengel tot gevolg.
Op het einde van de dag daalt de transpiratie en is de plant in staat om zijn interne reserves terug aan te vullen. Dit veroorzaakt een toename van de stengeldiameter en vrucht.
Gedurende de nacht laat een positieve druk in de stengelcellen de plant toe om te groeien.

Image is not available
Lange termijn metingen

Lange termijn diameter variaties tonen een snelle groei bij de start van het groeiseizoen, gevolgd door een meer gematigde groei naar het einde van het groeiseizoen.
Het klimaat en het vruchtbehang dragen bij tot groeivertragingen en groeiversnellingen.
Lange termijn dagelijkse sapstroom volgt het seizoenale stralingspatroon.

Image is not available
Verband Veg/Gen groei

Diameter variatie metingen laten toe het onderscheid te maken tussen de vegetatieve en generatieve groei van de plant.

Bij een grotere vruchtbelasting zal de groei van de plant afremmen, na de oogst van een deel van de vruchten zal de groei weer toenemen.

Image is not available
Stress droogte

Twee identieke planten in pot werden onder gelijke omstandigheden gekweekt. Op een bepaald moment werd voor een van de planten de irrigatie stop gezet.
Al na 5 dagen kan de droogtestress gedetecteerd worden met behulp van de diameter variatie metingen. De dagelijkse groei stopt en de diameter begint zelfs te krimpen. De diameter variaties gedurende de dag nemen ook toe.
Pas na 10 dagen wordt de droogtestress visueel zichtbaar (bladeren hangen slap). Op dat moment wordt de irrigatie herstart en herstelt de plant zich gedeeltelijk

Image is not available
Stress witte vlieg

Witte vlieg beschadigt planten door aan de onderkant van bladeren het floëem aan te boren. De plant verliest turgor en reageert op het toxische speeksel van de witte vlieg. Ook scheiden ze honingdauw uit wat de groei van schimmels bevordert. Gedurende een witte vlieg infectie zien we de dagelijkse groei van de stengel diameter terugvallen en zelfs krimpen. Dit gaat eveneens gepaard met steeds groter wordende dagelijkse diameter variaties. Na de behandeling van de plant kan een langzaam herstel worden vastgesteld. De dagelijkse groei van de stengel diameter herstelt zich en de dagelijkse diameter variaties nemen terug af.

Image is not available
Invloed irrigatie

Gedurende de nacht worden de planten niet geïrrigeerd en droogt het substraat geleidelijk uit (interen). De stengel krimpt doordat water uit de interne reserves van de stengel gebruikt wordt om aan de nachtelijke transpiratie te voldoen.
In de ochtend worden de planten drie maal geïrrigeerd (aangeduid door lijnen en pijlen). Op deze momenten neemt de sapstroom toe als gevolg van de wateropname door de plant. De stengel diameter neemt toe doordat de plant zijn interne reserves weer kan aanvullen.

Image is not available
Optimalisatie teelt

De buisverwarming in de serre wordt 's nachts om 4:00 uur al verhoogd. Hierdoor stijgt de VPD (atmosferische dampspanning) en verhoogt de transpiratie van de plant.
Deze stijging in transpiratie zorgt ervoor dat de plant zijn interne waterreserves niet meer verder kan aanvullen. Hierdoor krimpt de diameter en is geen verdere groei van de stengel mogelijk.
Had men bijvoorbeeld 1 uur later gestart met de buisverwarming, dan zou er meer groei kunnen gerealiseerd worden, dit werkt natuurlijk ook vice versa. Deze grafiek toont een van de vele mogelijkheden naar optimalisatie toe.

Image is not available
previous arrow
next arrow

Producten:

PhytoStem units

De plant sensoren bestaan uit enerzijds een sapstroom-sensor en anderzijds een diameter-variatie-sensor.

De sensoren meten de reactie van de plant op veranderingen in het klimaat (irrigatie, belichting, ...) of op manipulaties (snoeien, oogsten, ...).
Ze kunnen het hele groeiseizoen op dezelfde plaats op de plant geïnstalleerd blijven.
Geschikt voor kruidachtige (tomaat, komkommer, paprika,...) of houtachtige (druivelaar,...) gewassen.
Gebruik: zowel binnen als buiten.

PhytoClip units

Sinds kort hebben we temperatuur gecorrigeerde micro sensoren ter beschikking!

Met onze nieuwe bladdikte sensor en micro-stengeldiameter sensor kunnen we de plant al vanaf de start in kaart brengen.
Geschikt voor bladeren tussen 0-2mm en stengels tussen 2-6mm.
Gebruik: zowel binnen als buiten

In de praktijk:

Cases:

Gescheurde vruchten
Gescheurde vruchten

De oorzaak en het moment van gescheurde vruchten ontdekken is niet altijd even gemakkelijk. Wel zien we dat gescheurde vruchten vaak optreden wanneer de diameter in de ochtend op zijn maximale spanning is. Wanneer er dan te vroeg water wordt gegeven (dikwijls op een donkere dag) wordt er nog eens extra druk gezet op de stengel en dus ook op de vruchten.
Hieronder zien we een voorbeelddag waarop scheuren werden opgelopen.

In deze periode wordt er volop water gegeven met de stijgende activiteit en dan plots gaat de versnelling stoppen en doorzakken.
Het is deze afremming die zal zorgen voor een enorme druk op de stengel en vruchten, wat hier ook zeer duidelijk te zien is.

Kijkend naar de diameter van die nacht zie je dat hij zelf hoger is gegaan dan op zijnn sterkste spanning/diameter die hij gehad heeft.

De mate van inzakking van sapstroom en stijging van diameter is niet bepaald in balans.
In de latere middag is er zeker ook wat schommeling maar dit gaat gepaard met een vertraging van de sapstroom waardoor hij de verloren reserves terug kan aanvullen. Deze is in grootheden ook niet bepaald zo sterk verschillend van andere dagen.

Wat je hiertegen kunt doen is zeker vermijden dat een watergift op hetzelfde moment komt als deze daling van de sapstroom. Dit is echter niet gemakkelijk wegens het onvoorspelbare weer. Bijkomend kan je er wel voor zorgen dat er zeker voldoende luchtverplaatsing is door middel van voldoende buis of voldoende te luchten. Hierdoor zal de sapstroom gemiddeld gezien hoger liggen dan mocht je dit niet doen.

Neusrot
Neusrot

We zien hier 3 verschillende telers met eenzelfde variëteit die zeer neusrot gevoelig is. 1 Teler had veel neusrot, 1 teler had hier en daar wat neusrot en 1 teler had geen neusrot. Wat wel verschillend was, is de locatie van de telers. De teler met geen neusrot zal vlak aan de zee, en de teler met de meeste neusrot zat het verst van de zee.

Doordat het klimaat vochtiger is bij de teler zonder neusrot konden de planten naar de middag/avond toe beter herstellen en waardoor de reserves in de plant terug beter aangevuld kunnen worden. Het dieptepunt van de diameter (meest stressvolle moment) komt ook het vroegst bij de teler zonder neusrot, dus de plant kan al vrij vroeg zen reserves gaan aanvullen.

De teler met het meeste neusrot heeft weinig tot geen herstel in de middag/avond doordat hij niet goed op spanning kan komen, hierdoor onvoldoende kan herstellen en dus zen reserves in de vruchten slechts gebrekkig kan aanvullen. Hierdoor ontstaan een onbalans in de vrucht waardoor er neusrot kan ontstaan.

Dit is een situatie die we steeds meer terugzien, ook bij paprika is dit een verschijnsel.

We raden dan ook aan om naar de latere middag/avond voldoende vocht in de kas te houden. Hierdoor zal de plant sneller op spanning komen en ook beter herstellen.

Vb: Onderaan zien we een identieke periode van de 3 telers. We zien dat de teler met het meeste neusrot ook het laatst/slechtst hersteld, met vaak ook nog diepe inzakkingen in diameter naar het einde van de dag.

Teler1: Slecht herstel naar de avond => veel neusrot (Blauw = Sapstroom & Groen = Stengel diameter)

Teler2: Vrij goed herstel reserves naar de avond => hier en daar wat neusrot

Teler 3: Zeer goed herstel naar de avond => geen neusrot

previous arrow
next arrow

Interesse?

Hebt u bijkomende vragen of wenst u meer informatie?
Graag een afspraak voor een gratis en vrijblijvende demonstratie?